english version
Jesteśmy dynamiczną firmą zatrudniającą wysokiej klasy specjalistów. Nasi eksperci to: pracownicy naukowi, maklerzy, analitycy finansowi, księgowi i biegli rewidenci.
Nasz zespół z powodzeniem łączy doświadczenie wieloletnich praktyków rynku finansowego z zaangażowaniem i kreatywnością młodych pracowników rekrutowanych z najlepszych absolwentów uczelni ekonomicznych.
więcej
regulamin

Regulamin określa szczegółowe warunki świadczenia przez
Partner Doradztwo
Finansowe Sp. z o.o.

usług w zakresie pośredniczenia w zbywaniu
i nabywaniu firm i udziałów
w spółkach prawa handlowego.
więcej
oferty sprzedaży
oferty kupna
swapy udziałowe
 
Procedura zawierania transakcji na Pozagiełdowym rynku udziałów - Platforma internetowa, składa się
z trzech etapów.
więcej
PARTNER Sp. z o.o. Doradztwo Finansowe 90-513 Łódź, ul. A. Struga 16,
tel. (0-42) 639-83-84 ; fax (0-42) 633-67-42, 639-83-84,
e-mail: partner@partner.arg.pl